Členovia katedry

Vedúca katedry:

Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.

Študijná poradkyňa:

Doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD.

Tajomníčka:

Mgr. Katarína Muziková, PhD.  

Profesori

Prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.
Prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.
Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.

Docentka

Doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD.

Odborné asistentky

PhDr. Ľudmila Benčatová, CSc.
Mgr. Katarína Muziková, PhD.
Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.
Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková, PhD. - katedrová koordinátorka pre Erazmus+

Interné doktorandky

Mgr. Petra Kollárová
Mgr. Timea Nemčeková
Mgr. Kristína Piatková
Mgr. Zdenka Schwarzová

Externé pracovníčky

Mgr. Jana Kišová, PhD.

Mgr. Perla Bartalošová

Mgr. Jaroslava Kmiťová

Publikačné výstupy členov KSJ nájdete na stránke Akademickej knižnice UK po zadaní mena do vyhľadávača.

<output>Publikačné výstupy členov katedry nájdete na stránke Akademickej knižnice UK po zadaní mena do vyhľadávača.</output>

<output>

<article class="span6">

Publikačné výstupy členov katedry nájdete na stránke Akademickej knižnice UK po zadaní mena do vyhľadávača.

</article> <aside class="span3">

<header class="csc-header csc-header-n2">

Č a s o p i s . K u l t u r á r i u m

</header>

<figure class="csc-textpic-image csc-textpic-last"></figure>

<figure class="csc-textpic-image csc-textpic-last"></figure>

<header class="csc-header csc-header-n3">

zborník študentských prác o . B r a t i s l a v e

</header>

Editorka: Oľga Orgoňová
Zohor: Virvar, s. r. o. 2014

Zborník vlastnej tvorby študentov slovakistiky je koncentrátom autentických postrehov o hlavnom meste i o alternatívnych formách štúdia slovakistiky v ňom.

<header class="csc-header csc-header-n4">

A k t u a l i t y

</header>

Oznamy ohľadom rozdelenia študentov počas priebežnej pedagogickej praxe a hospitačnej praxe nájdete v oddelení aktuality (pridané 19. 2. 2015)

Oznam pre študentov prvého ročníka Bc. štúdia - morfológia slovenského jazyka (pridané 17. 2. 2015)

Vyšla monografia Metaforika činnostného aspektu jazyka Aleny Bohunickej (pridané 20. 1. 2015)

Vyšiel zborník Jazyk a jazykoveda v interpretácii (pridané 16. 12. 2014)

Viac sa dočítate v oddelení Aktuality.

   

</aside>

</output>

<output>

<article class="span6">

Publikačné výstupy členov katedry nájdete na stránke Akademickej knižnice UK po zadaní mena do vyhľadávača.

</article> <aside class="span3">

<header class="csc-header csc-header-n2">

Č a s o p i s . K u l t u r á r i u m

</header>

<figure class="csc-textpic-image csc-textpic-last"></figure>

<figure class="csc-textpic-image csc-textpic-last"></figure>

<header class="csc-header csc-header-n3">

zborník študentských prác o . B r a t i s l a v e

</header>

Editorka: Oľga Orgoňová
Zohor: Virvar, s. r. o. 2014

Zborník vlastnej tvorby študentov slovakistiky je koncentrátom autentických postrehov o hlavnom meste i o alternatívnych formách štúdia slovakistiky v ňom.

<header class="csc-header csc-header-n4">

A k t u a l i t y

</header>

Oznamy ohľadom rozdelenia študentov počas priebežnej pedagogickej praxe a hospitačnej praxe nájdete v oddelení aktuality (pridané 19. 2. 2015)

Oznam pre študentov prvého ročníka Bc. štúdia - morfológia slovenského jazyka (pridané 17. 2. 2015)

Vyšla monografia Metaforika činnostného aspektu jazyka Aleny Bohunickej (pridané 20. 1. 2015)

Vyšiel zborník Jazyk a jazykoveda v interpretácii (pridané 16. 12. 2014)

Viac sa dočítate v oddelení Aktuality.

   

</aside>

</output>