Kontakt

 

Od 24.10.2017 do 1.11.2017 sa úradné hodiny sekretariátu pre iné pracovné povinnosti Mgr. Obertovej nekonajú. V prípade potreby prosíme o kontakt e-mailom.

Sekretariát:

Mgr. Zuzana Obertová
miestnosť: G 217 A
telefón: 02/593 39 461
e-mail: zuzana.obertova(at)uniba.sk

Úradné hodiny:

Pondelok: 08.00 – 12.00; 14.30 - 16.30
Utorok: 08.00 – 12.00
Streda: 08.00 – 10.30
Štvrtok: 08.00 – 10.30

Poštová adresa:

Katedra slovanských filológií
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99 Bratislava