Štúdium

Možnosti štúdia

Katedra ruského jazyka a literatúry ponúka možnosť štúdia akreditovaných bakalárskych a magisterských študijných programov

Prekladateľstvo a tlmočníctvo a Ruské a východoeurópske štúdiá.

Študijné mobility: Koordinátorom pre študijné mobility programu Erasmus+ na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií je doc. Mgr. Ľ. Matejko, vedúci KRJL.