Kontakt

Sekretariát:

Mgr. Tatiana Babejová

miestnosť G 238

Gondova 2, P.O.BOX 32

814 99 Bratislava

tel.: +421/2/59339134

Úradné hodiny sekretariátu 

Pondelok  9.00-14.00

Utorok 9.00-14.00

Streda 9.00-14.00

Štvrtok 9.00-14.00

poštová adresa:

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií

Filozofická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Gondova 2, P.O.BOX 32

814 99  Bratislava