Členovia katedry

doc. PhDr. Ľubor Matejko, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra ruského jazyka a literatúry
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 134
Miestnosť
G238
Publikačná činnosť

Mgr. Nina Cingerová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra ruského jazyka a literatúry
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 39 340
Miestnosť
G232
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra ruského jazyka a literatúry
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 338
Miestnosť
G229
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Anton Eliaš, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra ruského jazyka a literatúry
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/593 39 336
Miestnosť
G227/a
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra ruského jazyka a literatúry
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/593 39 189
Miestnosť
G227
Publikačná činnosť

Mgr. Ivan Posokhin, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra ruského jazyka a literatúry
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 39 338
Miestnosť
G229
Publikačná činnosť

doc. Marina Vazanova

Filozofická fakulta UK, Katedra ruského jazyka a literatúry
lektor vysokej školy, univerzity

Doktorandi v dennej forme štúdia

 Mgr. Andrej Kállay
    e-mail: kallay1uniba.sk
    č. tel.: 59339134
    č. dverí: 238
    konzultačné hodiny: utorok 15.15 – 16.00, streda 15.15 – 16.00

 Mgr. Ľubica Bezáková
    e-mail: secova1uniba.sk 
    č. tel.: 59339334
    č. dverí: 230
    konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

 Mgr. Michal Mikuláš
    e-mail: michal.mikulasuniba.sk
    č. tel.: 59339334
    č. dverí: 230
    konzultačné hodiny: utorok 14.30 – 16.00

 Mgr. Miroslava Danišková
    e-mail: miroslava.daniskovauniba.sk
    č. tel.: 59339334
    č. dverí: 230
    konzultačné hodiny: pondelok 15.50 – 17.20

 Mgr. Lizaveta Madej
    e-mail: lizaveta.madejuniba.sk
    č. tel.: 59339334
    č. dverí: 230
    konzultačné hodiny: utorok 12.20 – 14.05

Konzultačné hodiny ZS 2017/2018

doc. PhDr. Ľubor Matejko, CSc.  (vedúci katedry)

streda 12.20 – 13.00
štvrtok 10.45 – 11.45

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

utorok 14.20 – 15.55

prof. PhDr. Anton Eliaš, PhD.

utorok 10.40 – 12.00

doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.

utorok 12.45 – 14.15

Mgr. Nina Cingerová, PhD.

piatok 10.50 – 12.30

Mgr. Ivan Posokhin, PhD.  (študijný poradca)

pondelok 12.20 – 14.20

doc. Marina Vazanova, PhD.

pondelok 14.15 – 16.00

Mgr. Alexandra Peťková, PhD.

po dohode e-mailom

Externí spolupracovníci katedry

doc. Larissa Kharitonova

Mgr. Alexandra Peťková, PhD. - apetkova62(at)gmail.com

Mgr. Veronika Babjaková - babjakova.veronika(at)gmail.com

Mgr. Peter Birčák - p.bircak(at)gmail.com

Mgr. Tamara Janecová, PhD. - tamara.janecova(at)gmail.com

Mgr. Zuzana Lorková, PhD. - zlorkova(at)gmail.com

doc. Ing. Michal Masaryk, PhD. - michal.masaryk(at)gmail.com

PhDr. Milada Nemčická - milada.nemcicka(at)gmail.com

Mgr. Marína Zavacká, PhD. - marina.zavacka(at)savba.sk

prof. JUDr. Ľudmila Novacká, CSc.