Členovia katedry

doc. PhDr. Ľubor Matejko, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra ruského jazyka a literatúry
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 134
Miestnosť
G238
Publikačná činnosť

Mgr. Nina Cingerová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra ruského jazyka a literatúry
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 39 340
Miestnosť
G232
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra ruského jazyka a literatúry
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 338
Miestnosť
G229
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Anton Eliaš, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra ruského jazyka a literatúry
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/593 39 336
Miestnosť
G227/a
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra ruského jazyka a literatúry
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/593 39 189
Miestnosť
G227
Publikačná činnosť

Mgr. Ivan Posokhin, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra ruského jazyka a literatúry
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 39 338
Miestnosť
G229
Publikačná činnosť

doc. Marina Vazanova

Filozofická fakulta UK, Katedra ruského jazyka a literatúry
lektor vysokej školy, univerzity

Doktorandi v dennej forme štúdia:

  Mgr. Andrej Kállay
    e-mail: kallay1(at)uniba.sk
    č.tel.: 59339134
    č.dverí: 238
    konzultačné hodiny: utorok 13.30 – 15.30

  Mgr. Katarína Hrčková
    e-mail: katarina.hrckova(at)uniba.sk
    č.tel.: 59339338
    č.dverí: 229
    konzultačné hodiny: utorok 16.15 – 17.45

  Mgr. Ľubica Bezáková
    e-mail: secova1(at)uniba.sk
    č. tel.: 59339334
    č. dverí: 230
    konzultačné hodiny: streda 17.30 – 19.00

  Mgr. Danslav Slavenskoj

    e-mail: slavenskoj1(at)uniba.sk
    č.tel.: 59339334
    č.dverí: 230
    konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

 Mgr. Michal Mikuláš
    e-mail: michal.mikulas(at)uniba.sk
    č.tel.: 59339334
    č.dverí: 230
    konzultačné hodiny: streda 09.00 – 10.40

 Mgr. Miroslava Danišková
    e-mail: miroslava.daniskova(at)uniba.sk
    č.tel.: 59339334
    č.dverí: 230
    konzultačné hodiny: streda 14.20 – 15.50

    

Konzultačné hodiny LS 2016/2017

doc. PhDr. Ľubor Matejko , CSc.

štvrtok 10.00 – 12.00

prof. PhDr. Mária Kusá , CSc.

utorok 12.30 – 14.00

doc. PhDr. Anton Eliaš , PhD.

pondelok 09.00 – 10.30

Mgr. Irina Dulebová , PhD.

pondelok 10.40 – 12.10

Mgr. Nina Cingerová , PhD.

streda 16.00 – 17.30

doc. Marina Vazanova, PhD.

utorok 13.00 – 14.00, štvrtok 11.00 – 12.00

Mgr. Ivan Posokhin, PhD.

pondelok 14.00 – 16.00

Mgr. Alexandra Peťková, PhD.

po dohode e-mailom

Mgr. Kateryna Kondratenko

pondelok 16.30 – 17.30

 

 

Externí spolupracovníci katedry

Mgr. Veronika Babjaková - babjakova.veronika(at)gmail.com

Mgr. Peter Birčák - p.bircak(at)gmail.com

Mgr. Tamara Janecová - tamara.janecova(at)gmail.com

Mgr. Zuzana Lorková, PhD. - zlorkova(at)gmail.com

Doc. Ing. Michal Masaryk, PhD. - michal.masaryk(at)gmail.com

PhDr. Milada Nemčická - milada.nemcicka(at)gmail.com

prof. JUDr. Ľudmila Novacka, CSc

Mgr. Alexandra Peťková, PhD. - apetkova62(at)gmail.com

Mgr. Marína Zavacká, PhD. - marina.zavacka(at)savba.sk