Aktuality

Časový harmonogram štátnic 24.8.2017 nájdete TU

 Prosíme študentov, aby sa dostavili o 30 min. skôr, ak by prípadne došlo k časovému posunu

oOo

Prosíme študentov, ktorí budú absolvovať štátnu skúšku v augustovom termíne, aby záverečné práce nechali na prízemí v podateľni č.d. G17.

oOo

Časový harmonogram štátnic 15.6.2017 nájdete TU

 Prosíme študentov, aby sa dostavili o 30 min. skôr, ak by prípadne došlo k časovému posunu

oOo

Časový harmonogram štátnic 1.6.2017 nájdete TU

oOo

Časový harmonogram štátnic 18.5.2017 nájdete TU

oOo

Otázky na štátne skúšky

Atualizované okruhy otázok na štátne skúšky nájdete TU (MGR OPT) a TU (MGR RVŠ)

oOo

OZNAM O TESTOVANÍ JAZYKOVEJ KOMPETENCIE

(1. a 2. ročník, bakalársky stupeň)

Milí študenti prvého a druhého ročníka bakalárskeho stupňa, testovanie jazykovej kompetencie sa uskutoční v dňoch:

16. mája (utorok), úroveň A2, 14:20, G 228 a 239

17. mája (streda), úroveň B1, 14:20, G 24

oOo

 

 

KATEDRA RUSISTIKY A VÝCHODOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ FIF UK pozýva všetkých záujemcov na prednášku VEĽVYSLANCA UKRAJINY V SR J. E. JURIJA MUŠKna tému Anexia Krymu a medzinárodná politika. 

Kedy: v stredu 3. 5. 2017 o 12.45

Kde: v miestnosti G 20

– Prednáška sa uskutoční v rámci projektu Ukrajina v pohybe

oOo

Termíny štátnych skúšok 2017

 

V akademickom roku 2016/2017 sa štátne skúšky na KRVŠ uskutočnia v nasledovných termínoch:

Letný termín 2017 (OPT + RVŠ):

18.05.2017 (max. počet 12)

01.06.2017 (max. počet 12)

15.06.2017 (max. počet 12)

 

Jesenný termín 2017 (OPT + RVŠ):

24.08.2017

 

Na jednotlivé termíny je potrebné sa nahlásiť na sekretariáte KRVŠ a následne podať prihlášku na štátnu skúšku cez podateľňu FiF UK. Prihlášku je nevyhnutné podať najneskôr tri týždne pred termínom štátnej skúšky. Upozorňujeme, že počet miest je obmedzený. Presný časový harmonogram zverejníme v dostatočnom predstihu. Elektronické prihlasovanie cez AIS sa nerealizuje.

oOo

oOo

Študentské divadlo Rusalka srdečne pozýva na premiéru divadelnej hry v ruskom jazyku Komunálka!

oOo

Štátne skúšky 2017

Milí študenti končiacich ročníkov,

prosíme tých z vás, ktorí majú záujem zúčastniť sa štátnych skúšok v jesennom termíne (august), aby sa najneskôr do stredy (12.04.2017) nahlásili na sekretariáte KRVŠ. Následne koncom apríla budú zverejnené aj konkrétne dátumy štátnic 2017.

Ďalej by sme vám chceli oznámiť, že dňa 24.4.2017 o 12.30 v miestnosti G 239 sa uskutoční inštruktáž k štátnym skúškam. Je nevyhnutné, aby sa zúčastnili zástupcovia ročníkov. Účasť ostatných študentov je dobrovoľná.

oOo

 

oOo

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií

pozýva všetkých poslucháčov programu Ruské a východoeurópske štúdiá

a ostatných poslucháčov FiF UK

na EXKURZIU Rumunsko a delta Dunaja

Bližšie informácie nájdete TU.

oOo

Termíny testovania jazykovej kompetencie

Pondelok, 12. decembra 2016, 9.05

úroveň A1 (1. ročník, bakalári), miestnosť G228 a G25

Streda, 14. decembra 2016, 12.35

úroveň B2 (1. ročník magistri), miestnosť G228 a G123

Štvrtok, 15. decembra 2016, 14.20

úroveň B1 (3. ročník, bakalári), miestnosť G228 a G239

 

 

Dávame do pozornosti študentom, ktorých sa týka testovanie jazykovej kompetencie, že na nižšie uvedenej adrese boli zverejnené vzorové testy pre jednotlivé úrovne testovania jazykovej kompetencie :

http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-rusistiky/studium-krvs/materialy/testovanie-jazykovej-kompetencie/

oOo

oOo

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií

srdečne pozýva všetkých študentov na prednášky

dr. Piotra Głuszkowského

z Ústavu rusistiky Varšavskej univerzity

Pozvánka

oOo

oOo

oOo

oOo

Harmonogram štátnych skúšok (25.8.2016) nájdete TU

oOo


KRVŠ hľadá brigádničku/brigádnika na sekretariát katedry, úväzok 20 h/týždenne, optimálne pondelok až štvrtok od 9,00 do 14,00 (pracovný čas možno v prípade potreby prispôsobiť).

Náplň práce: administratívne činnosti spojené s organizáciou štúdia a projektami, ktoré sa na katedre realizujú. Nástup: 2. septembra 2016. Mzda: 5€/hod.
Kontakt pre záujemcov: lubor.matejkogmail.com

oOo

Témy záverečných prác (akademický rok 2016/2017)

Témy záverečných prác nájete tu

Prosíme študentov, aby meno svojho školiteľa (príp. aj názov témy záverečnej práce) nahlásili na sekretariáte KRVŠ alebo e-mailom na michal.mikulasuniba.sk

oOo

Harmonogram štátnych skúšok 9.6.2016

Presný časový harmonogram nájdete TU

V súvislosti s prípadnými zmenami študenti prichádzajú na štátnice pol hodinu pred konkrétnym termínom uvedeným v harmonograme.

oOo

Harmonogram štátnych skúšok 1. a 2.5.2016

Presný časový harmonogram nájdete TU a TU

V súvislosti s prípadnými zmenami študenti prichádzajú na štátnice pol hodinu pred konkrétnym termínom uvedeným v harmonograme.

oOo

Harmonogram štátnych skúšok 19.5.2016

Presný časový harmonogram nájdete TU

V súvislosti s prípadnými zmenami študenti prichádzajú na štátnice pol hodinu pred konkrétnym termínom uvedeným v harmonograme.

oOo

 

 

Milé poslucháčky a poslucháči KRVŠ, v septembri 2015 vznikla študentská rada katedry, ktorej základným poslaním je podieľať sa na lepšom chode vecí verejných a lepšej komunikácii medzi učiteľmi a študentmi. Členovia rady vás budú zastupovať, preto neváhajte a kontaktujte ich s akýmikoľvek návrhmi, otázkami, iniciatívami...


Členovia Študentskej rady KRVŠ v akademickom roku 2015/2016:

1bp Ana Maximović – anaanica(at)rambler.ru

1bo Martin Štěpánek – martin(at)martinstepanek.sk

Gabriela Kapušová – g.kapusova(at)gmail.com

2bp Michaela Cikatricisová – michaela.cikatricisova(at)gmail.com

2bo Martin Capík – matko.capik(at)gmail.com

3bp Miroslav Mrekaj – mrekajmiroslav(at)gmail.com

3bo Patrícia Patzeltová – patryce(at)centrum.sk

1mp Magdaléna Jurkemíková – meggy.jurkemikova(at)gmail.com

1mo Ivana Zemanová – ivanazemanova4(at)gmail.com

2mp Inka Sečíková – inkasecikova(at)gmail.com

2mo Filip Tvrdoň – tvrdon.filip(at)gmail.com

oOo

Aktualizovane okruhy statnicovych otazok MGR RVŠ, MGR OPT

oOo

Tomská štátna univerzita (Tomskij gosudarstvennyj universitet), historicky prvá univerzita na Sibíri (1888), sa dnes považuje za jednu z najlepších v Rusku (po Moskovskej a Sankt- Peterburgskej univerzite) a právom patrí do skupiny QS World University Rankings 2015/2016. Univerzita v tomto roku už po štvrtýkrát organizuje letnú školu, určenú širokému spektru študentov z rôznych krajín. Bližšie informácie a prihlášku na letnú školu nájdete TU a TU.

!!! podávanie žiadostí je predĺžené do 10. mája !!!

oOo

INFORMÁCIE K TESTOVANIU JAZYKOVEJ KOMPETENCIE NÁJDETE TU


oOo

Termíny štátnych skúšok:

19. 5., 2. 6., 9. 6. (letný termín 2016) a 25. 8. (jesenný termín 2016)

oOo

Malú prehliadku východoeurópskych filmov a filmov z produkcie krajín V4 o východnej Európe organizuje Univerzita Komenského v rámci projektu Visegrad Eastern Partnership Literary Award, ktorý sa zameriava na súčasné literatúry krajín bývalého ZSSR. Filmový festival Dni filmu Východného partnerstva sa uskutoční v kine Lumiere od 9. do 12. apríla 2016 - všetci ste srdečne vítaní!

Facebook udalosť

oOo

Dňa 12. – 13. apríla 2016 sa na KRVŠ uskutoční medzinárodná vedecká konferencia Literatúra a dejiny slavistiky. Program konferencie nájdete tu: SVK, ENG, RU.

oOo

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií pozýva na prednášku Michaely Bušovskej ČERNOBYĽSKÁ ZÓNA.

oOo

KRVŠ dáva do pozornosti študentom zimnú školu ruského jazyka, ktorá sa uskutoční na Tomskej štátnej univerzite. Viac informácií nájdete TU.

oOo

Dňa 5. novembra 2015 (14,30, G417) sa za účasti zahraničných hostí uskutoční beseda pri okrúhlom stole s názvom Podoba Ruska - včera, dnes, zajtra.

oOo

Dňa 16.10.2015 o 14.00 sa v miestnosti G230 uskutoční workshop projektu Visegrad Eastern Partnership Literary Award. Všetci poslucháči KRVŠ sú srdečne vítaní!

oOo

Vážení študenti, Spolková republika Bavorsko ponúka  možnosť ročného štúdia  na Univerzite v Regensburgu pre študentov zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy.  Prihlášky je možné zasielať do 1. Decembra 2015.
Viac informácií o možnosti štúdia nájdete ne webovej stránke:
www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html

oOo

Vážení študenti,  od 12.10 2015 je otvorené výberové konanie pre tých z vás ktorí majú záujem absolvovať študijný pobyt na zahraničnej vysokej škole v rámci UTRECHT NETWORK (univerzity v USA a Kanade). Prihlášky do výberového konania prosím zašlite ne Referát zahraničných stykov FiF UK, prípadne ich na referát doneste osobne. Uzávierka prihlášok je v pondelok 26.10.2015.
Súčasťou prihlášky je:
- žiadosť o štúdium na (jednej) vybranej univerzite, v, 5-krát
- životopis, v angličtine, 5-krát, v ktorom uchádzač uvedie aj svoje doterajšie zahraničné pobyty súvisiace so štúdiom
- krátky motivačný list, v angličtine, 5-krát
- odporúčanie školiteľa diplomovej práce/vedúceho katedry či učiteľa, v angličtine, 1 originál a 4 kópie  
-  potvrdenie o jazykovej skúške z anglického jazyka, pri University of Ottawa aj francúzskeho jazyka (DELF/DALF a pod.); pri univerzitách v Gruzínsku, Južnej Kórei a na Taiwane stačí aj potvrdenie o spôsobilosti sledovať a pochopiť študijné materiály a prednášky v anglickom jazyku, toto potvrdenie vystaví učiteľ anglického jazyka/prednášajúci na príslušnej fakulte. Uznávaná jazyková skúška (TOEFL, IELTS) je ale pre študentov uchádzajúcich sa o pobyt v USA alebo Kanade NEVYHNUTNÁ
Viac informácií rovnako aj dokument žiadosti o štúdium nájdete na webovej stránke:  uniba.sk/o-univerzite/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/utrecht-network/vymena-medzi-un-a-usa/
uniba.sk/o-univerzite/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/utrecht-network/vymenne-pobyty-v-australii/

oOo

KRVŠ odporúčam všetkým poslucháčom RVŠ, ktorí majú záujem vyskúšať si cez prázdniny prácu delegátov cestovných kancelárií vo východnej Európe akreditovaný vzdelávací program "Sprievodca v cestovnom ruchu".

oOo

Utrecht Network Young Researchers' Grant - možnosť získať grant pre Mgr./PhD. študentov. Viac info TU.

oOo

Rozdelenie prvákov RVŠ do skupín nájdete TU

Rozvrh pre jednotlivé skupiny nájdete TU

oOo

Témy záverečných prác pre školský rok 2015/2016 nájdete TU

oOo

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV a Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty UK v Bratislave srdečne pozýva všetkých bývalých aj súčasných študentov KRVŠ na slávnostné sympózium na počesť profesora Ďuroviča. Sympózium sa ukutoční 26.5.2015 o 9,30 v miestnosti G236. Program podujatia nájdete TU.


oOo

Aktualizované a graficky upravené štátnicové otázky nájdete tu: BC RVŠ, MGR RVŠ, BC OPT, MGR OPT

oOo

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií srdečne pozýva všetkých študentov a záujemcov na prednášky profesorky Varšavskej univerzity Magdaleny Dąbrowskej.

oOo

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií srdečne pozýva všetkých študentov a záujemcov na katedrové kolo Študetnskej vedeckej a odbornej konferencie, ktoré sa uskutoční 24. mája 2015 o 13,00 v miestnosti G239.

oOo

27. marca 2015 sa na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií uskutoční 3. medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s názvom

Mladá rusistika - nové tendencie a trendy III.

oOo

20. marca 2015 sa na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií uskutoční workshop spojený so zasadaním jury projektu Visegrad Eastern Partnership Literary Award, na ktorom bude zvolená VEaPLA kniha roka 2015.

oOo

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií Vás srdečne pozýva na prednášku
 Arevik Ashkharoyan o novej arménskej literatúre, najnovších literárnych talentoch a literárnom živote v Arménsku
. Prednáška sa uskutoční v pondelok 23. marca 09,05 až 10,05, FiF UK (miestnosť G239).

oOo

 

Milé poslucháčky a milí poslucháči KRVŠ,

dekan FiF UK v týchto dňoch vyhlásil výzvu na prihlasovanie príspevkov na tradičnú študentskú vedeckú a odbornú konferenciu, v rámci ktorej môžete prezentovať plody vlastnej tvorivej práce. Pre viac informácií kliklnite na obrázok.

oOo

Milé poslucháčky a milí poslucháči KRVŠ,

agentúra Music press sa na nás obrátila s ponukou, že by mohli prispievať na ich portál tí z vás, ktorí majú záujem o hudbu ľubovoľného druhu a žánru a chceli by pestovať aj ruštinu, prípadne iné jazyky nášho areálu. V LS si to predstavujem skôr ako zábeh spolupráce, ale každý učiteľ vám iste rád pomôže. V prípade záujmu by sme v ďalšom roku vypísali voliteľný prekladový seminár zameraný na oblasť hudby a rozbehli by sme širšie spoločné aktivity. Ak máte chuť prísť na budúci týždeň na stretnutie, kde sa dozviete viac, píšte na mail: matejkofphil.uniba.sk. Viac o agentúre: http://www.musicpress.sk/.

oOo

Milí študenti, exkurzia na Kaukaz sa z dôvodu nízkeho záujmu neuskutoční

 

Všetci tí, ktorí zaplatili zálohu v hotovosti, si ju môžu vyzdvihnúť na sekretariáte KRJL.

 

 

KRVŠ oznamuje študentom, že kurz  Dejiny ZSSR a Ruska. Problémy, pramene a interpretácie s dr. Vagnerom sa v letnom semestri 2014/2015 neuskutoční, preto prosíme všetkých, ktorí si ho zapísali, aby si ho v systéme AIS odhlásili.

oOo

 

Prezentácia Domu ruského zahraničia Alexandra Solženicyna v Bratislave

V priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave sa 18. februára 2015 uskutoční prezentácia a slávnostné otvorenie výstavy ruských kníh, ktorú pripravil Dom ruského zahraničia Alexandra Solženicyna s organizačnou podporou Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave.

Dom ruského zahraničia A. Solženicyna bol založený Ruskou Verejnou nadáciou Alexandra Solženicyna, ruským nakladateľstvom «YMCA-Press» v Paríži a vládou Moskvy v júli 1995.

V súčasnej dobe je najväčším svetovým centrom, kde sú uložené jedinečné materiály literárneho, historického a filozofického dedičstva Ruskej diaspóry.

Prezentácie sa zúčastnia profesori a študenti univerzity, pracovníci RCVK, veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike, jeho excelencia FEDOTOV Alexej Leonidovič, významní predstavitelia vedeckej a akademickej obce Slovenska a krajania.

Po otvorení výstavy sa uskutoční tvorivé stretnutie so slávnym ruským básnikom, prekladateľom, laureátom medzinárodných literárnych cien, hlavným redaktorom literárno-umeleckého časopisu Junosť, Valerijom Fjodorovičom Dudarevom.

Podujatie sa bude konať na adrese:

Filozofická fakulta

Univerzity Komenského v Bratislave

Gondova 2

Miestnosť G236

Začiatok o 14.20 hod.

Pozvánku a bližšie informácie o podujatí nájdete TU.

Pozvánku a informácie v ruskom jazyku nájdete TU.

oOo


Milé poslucháči, milí poslucháči KRVŠ

V LS 2014/2015 opäť organizujeme exkurziu do krajín východnej Európy. Plánovanú trasu Kyjev-Odesa-Poti-Tbilisi-Kutaisi som sa rozhodol nerealizovať vzhľadom na hroziacu eskaláciu vojny v Ukrajine. Pracujem predbežne na troch variantoch:
1) Azerbajdžan 3.6. až 11.6. (cena spiatočnej letenky je momentálne cca 140 eur )
2) Gruzínsko 5.6. až 13.6. (cena spiatočnej letenky je momentálne cca 110 eur)
3) Macedónsko alebo Rumunsko - 7 dní na začiatku juna (železnicou, 2 noci vo vlaku, cena spiatočného lístka s ležadlom cca 80 eur)

Presnejšie rozpočty za miestnu dopravu (v každej krajine navštívime aspoň 3 lokality) a za ubytovanie oznámim v najbližších dňoch, riadim sa zásadou, že celková cena bez stravy by nemala presiahnuť 350 eur. Prosím, sledujte oznamy na webe, bude sa treba promptne prihlásiť, zložiť zálohu a v prípade leteckej dopravy si budete musieť kúpiť letenky individuálne, je to výhodnejšie.

oOo

boRV-041 Základy ruskej gramatiky 1 – rozdelenie do skupín nájdete TU

oOo

Literárny fond, Spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry, Spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry a Filozofická fakulta UK vypisujú 20. ročník Prekladateľskej univerziády. Bližšie informácie spolu s prihláškou môžete nájsť TU. Termín zaslania súťažných prác je 15. marca 2015.

 

oOo

Výzva na predkladanie žiadostí o jednorazové mimoriadne štipendium

Milé poslucháčky, milí poslucháči KRVŠ,

v súlade s ustanoveniami Štipendijného poriadku Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Vnútorný predpis č. 4/2013) dekan Filozofickej fakulty UK vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o jednorazové mimoriadne štipendium. Podľa článku 10, odst. 1 - 2 môže byť toto štipendium priznané:

a) študentovi, ktorého počas štúdia postihla obzvlášť nepriaznivá sociálna situácia alebo študentovi s ťažkým zdravotným postihnutím s prihliadnutím na jeho špecifické potreby a sociálnu situáciu;

b) za vynikajúce študijné výsledky alebo za vynikajúce výsledky v odbornej, vedeckej, výskumnej, umeleckej alebo športovej činnosti v roku 2014.

O štipendium môžu požiadať študenti bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia na predpísanej žiadosti. K žiadosti je potrebné priložiť:

- odporúčanie vedúceho katedry;

- diplomy, certifikáty alebo potvrdenia dokladujúce vynikajúce výsledky v odbornej, vedeckej, výskumnej, umeleckej alebo športovej činnosti, v ktorých žiadateľ reprezentoval Filozofickú fakultu UK;

- fotokópie potvrdení dokladujúcich nepriaznivú sociálnu situáciu alebo ťažké zdravotné postihnutie;

- fotokópie vedeckých a odborných publikácií, ktorých autorom/spoluautorom je žiadateľ.

V prípade záujmu môže každý poslucháč KRVŠ kontaktovať vedúceho katedry.

 oOo
!Výsledky testovania 18. 12. 2014!
 oOo
!Výsledky testovania 17. 12. 2014!

 oOo
!Informácia k testovaniu jazykovej kompetencie!
 
oOo
Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií dáva študentom do pozornosti nové číslo časopisu Russkij vopros. Aktuálne číslo, nabité zaujímavými informáciami, nájdete TU.
oOo
V týchto dňoch vyšlo októbrové číslo časopisu Naša univerzita, v ktorom nájdete aj informáciu o projekte Visegrad Eastern Partnership Literary Award, ktorý organizuje naša katedra v spolupráci s Medzinárodným vyšehradským fondom. Článok Mgr. Posokhina nájdete na strane 20!
oOo

Rozdelenie študentov prvého ročníka na študijné skupiny (platí pre predmety Lektorské cvičenia, Jazykové cvičenia a Ortoepické cvičenia) nájdete TU.
oOo
19. Mája 2014 akademický senát FiF UK vzal na vedomie zmenu názvu KRJL na
Katedru rusistiky a východoeurópskych štúdií.
oOo
Témy bakalárskych a diplomových prác na akademický rok 2014/2015
oOo
Odporúčania na zahraničné stáže pre študentov KRJ
Pri vydávaní odporúčania na stáž alebo študijný pobyt sa zohľadňuje účasť poslucháčov na živote a mimovyučovacích aktivitách katedry. Prehľad o registrovaných "bodoch" poslucháčov 1.-4. ročníka je TU. V prípade, ak niekto zistí, že jeho aktivita nie je zaevidovaná, treba sa obrátiť na mgr. A. Kállayho (kallay.andrej@outlook.com), ktorý informáciu doplní.
oOo