Univerzita tretieho veku

Za celkovú organizáciu a koncepciu UTV je za Katedru psychológie zodpovedná Mgr. Barbora Váryová, PhD.

Do výučby je ďalej začlenených 40-60 percent pracovnikov Katedry psychológie.