Pracovné referáty

Jednotlivé oblasti života katedry a ľudia, ktorým sú zverené

Sekretariát katedry

Katarína Mešinová


Psychodiagnostická knižnica

Mgr. Diana Demkaninová


Webmasteri

Mgr. Petra Soláriková, PhD.
Mgr. Daniela Turoňová, PhD.


Rozvrh

Mgr. Daniela Turoňová, PhD.


Študijná agenda

Mgr. Daniela Turoňová, PhD.


Koordinárori programu ERASMUS+

Doc. PhDr. Mária Bratská, PhD. (Česká republika)
Doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD. (Ostatné štáty)


Koordinátori katedrovej konferencie

PhDr. Barbora Mesárošová, CSc.
PhDr. Katarína Ludrovská, PhD.


Editorka zborníka Psychologica

doc. PhDr. Eva Rošková, CSc.


Absolventské soboty (stretnutia absolventov katedry)

PhDr. Martin Jakubek, PhD.


Nákupy laboratórnej techniky

Mgr. Petra Soláriková, PhD.
Mgr. Daniela Turoňová, PhD.


Členka Akademického senátu FiF UK

Mgr. Petra Soláriková, PhD.


Sparavodajca Agentúry VEGA (MŠ a SAV)

doc. PhDr. Eva Rošková, CSc.


Špecilizované štúdium klinckej psychológie

Mgr. Barbora Malik
Mgr. Viktor Svetský


Špecilizované štúdium školskej psychológie

PhDr. Gabriela Herényiová, PhD.
Mgr. Lucia Sabová, PhD.


Pregraduálne kurzy

Mgr. Petra Soláriková, PhD.


ŠVOK

Doc. PhDr. Mária Bratská, PhD.


Univerzita tretieho veku

Mgr. Radoslav Blaho, PhD.
(do výučby je začlenených približne 50% pracovníkov katedry)


Psychológia v kocke (komerčná činnosť katedry)

Mgr. Viera Cviková, PhD.
doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.
PhDr. Hana Smitková, PhD.


Fakultný koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD.


Kontakt s externistami 

Mgr. Lucia Sabová, PhD.