Členovia katedry

Kontakty, konzultačné hodiny, CV

Mgr. Filip Ambróz (prerušené štúdium)

E-mail: filip.ambrozuniba.sk
Konzultačné hodiny: - 
Miestnosť: veža


Mgr. Radoslav Blaho, PhD.

E-mail: radoslav.blahouniba.sk
Konzultačné hodiny: Streda 14:30-16:00 (LS 2017)
Miestnosť: 410


Mgr. Silvia Blahúnková (Mlynčeková

E-mail: silvia.mlyncekova@uniba.sk
Konzultačné hodiny: Streda 12:30-14:00 (LS 2017) 
Miestnosť: 410, Laboratórium psychofyziológie


Doc. PhDr. Mária Bratská, PhD.

E-mail: maria.bratskauniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok 13:30-15:00 (LS 2017)
Miestnosť: 409


Doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.

E-mail: igor.brezinauniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 11:00-13:00 (LS 2017)
Miestnosť: 400


PhDr. Vladimír Burčík, PhD.

E-mail: vladimir.burcikuniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok 14:00-16:00 (LS 2017)
Miestnosť: 405


Mgr. Viera Cviková, PhD.

E-mail: viera.cvikovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Pondelok 14:30-16:00 (LS 2017)
Miestnosť: 406a


PhDr. Daniela Čechová, PhD.

E-mail: daniela.cechovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Streda 14:00-15:30 (LS 2017)
Miestnosť: 351


Mgr. Diana Demkaninová

E-mail: diana.demkaninovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Pondelok 14:20-15:50 (LS 2017)
Miestnosť: klub 383


PhDr. Michal Hajdúk, PhD.

E-mail: michal.hajdukuniba.sk
Konzultačné hodiny: - 

Miestnosť: veža


Mgr. Margaréta Hapčová (Kubešová)

E-mail: margareta.hapcovauniba.sk
Konzultačné hodiny: materská dovolenka
Miestnosť: klub 383


PhDr. Gabriela Herényiová, PhD.

E-mail: gabriela.herenyiovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Streda 10:00-12:00 (LS 2017)
Miestnosť: 407


Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.

E-mail: anton.heretikuniba.sk
Konzultačné hodiny: Pondelok 12:30-14:00 (LS 2017)
Miestnosť: 343


Doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.

E-mail: anton.heretik2uniba.sk 
Konzultačné hodiny: Pondelok 09:00-10:30 (LS 2017)
Miestnosť: 406a


RNDr. Vladimír Chudý, PhD.

E-mail: vladimir.chudyuniba.sk
Konzultačné hodiny: Pondelok 10:35-12:35 (LS 2017)
Miestnosť: 21


PhDr. Martin Jakubek, PhD.

E-mail: martin.jakubekuniba.sk
Konzultačné hodiny: Streda 17:30-19:00 (LS 2017)
Miestnosť: klub 384


PhDr. Ľubica Konrádová, PhD.

E-mail: lubica.konradovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok 14:00-15:30 (LS 2017)
Miestnosť: 402


Mgr. Jana Lišková

E-mail: jana.liskova@uniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 16:30-18:00 (LS 2017)
Miestnosť: veža


PhDr. Katarína Ludrovská, PhD.

E-mail: katarina.ludrovskauniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 14:30-16:00 (LS 2017) okrem 23.3., 30.3. a 20.4- dohoda mailom
Miestnosť: veža


Mgr. Barbora Malik

E-mail: barbora.malik@uniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok 11:00-12:30 (LS 2017)
Miestnosť: klub 383


Mgr. Peter Marman, PhD.

E-mail: peter.marmanuniba.sk
Konzultačné hodiny: Pondelok 14:30-16:00 (LS 2017)
Miestnosť: 408


PhDr. Róbert Máthé, PhD.

E-mail: robert.matheuniba.sk
Konzultačné hodiny: Streda 19:20-20:20 (LS 2017)
Miestnosť: 408


PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.

E-mail: barbora.mesarosovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok 12:35-14:00 (LS 2017)
Miestnosť: veža


 Mgr. Jakub Rajčáni

E-mail: jakub.rajcaniuniba.sk
Konzultačné hodiny: Streda 10:50-12:30 (LS 2017)
Miestnosť: 410/laboratórium psychofyziológie


Mgr. Jakub Remiar

E-mail: jakub.remiaruniba.sk
Konzultačné hodiny: Streda 16:00-17:30 (LS 2017)
Miestnosť: 409


PhDr. Zita Rijáková, PhD.

E-mail: zita.rijakovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Pondelok 14:30-16:00 (LS 2017)
Miestnosť: 351


Mgr. Soňa Rossi

E-mail: sona.rossi@uniba.sk
Konzultačné hodiny: po dohode emailom (LS 2017)
Miestnosť: klub 383


Doc. PhDr. Eva Rošková, PhD.

E-mail: eva.roskovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Pondelok 14:15-15:45 (LS 2017)
Miestnosť: 405


Mgr. Lucia Sabová (Hubinská), PhD.

E-mail: lucia.sabovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 10:30-12:00 (LS 2017)
Miestnosť: 407


Doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD.

E-mail: milica.schraggeovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok 13:30-15:30 (LS 2017)
Miestnosť: 357


PhDr. Hana Smitková, PhD.

E-mail: hana.smitkovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Streda 12:30-14:00 (LS 2017)
Miestnosť: veža


Mgr. Petra Soláriková, PhD.

E-mail: petra.solarikovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 14:20-15:50 (LS 2017)
Miestnosť: 410/laboratórium psychofyziológie


Mgr. Viktor Svetský

E-mail: viktor.svetsky@uniba.sk
Konzultačné hodiny: Pondelok 12:35-14:05 (LS 2017)
Miestnosť: klub 383


Doc. PhDr. Tatiana Taročková, PhD.

E-mail: tatiana.tarockovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok 10:00-12:00 (LS 2017)
Miestnosť: 404


Mgr. Daniela Turoňová, PhD. (Moskaľová)

E-mail: daniela.moskalovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Streda 11:00 - 13:00 (ZS 2018)
Miestnosť: 408/Laboratórium psychofyziológie


Mgr. Barbora Váryová, PhD.

E-mail: barbora.varyovauniba.sk
Konzultačné hodiny: dlhodobo PN
Miestnosť: 357


PhDr. Gabriel Zala, PhD.

E-mail: gabriel.zalauniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 9:45-10:30 (LS 2017)
Miestnosť: 21

 

Externisti

PhDr. Viera Andreánska, CSc.

E-mail: andreanskafedu.uniba.sk


Mgr. Martin Babík

E-mail: mbabik7gmail.com


PhDr. Lýdia Bátovská

E-mail: batovskaatlas.sk


doc. MUDr. Tatiana Čaplová, CSc.

E-mail: caplovadrcentrum.sk


RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD.

E-mail: natasa.hlavacova@savba.sk


Mgr. Zuzana Horňáková

E-mail: zana.horpobox.sk


MUDr. Ľubomíra Izaková, PhD.

E-mail: luba.izakovanextra.sk


MUDr. Fedor Jagla, CSc.

Email: fedor.jaglasavba.sk


PhDr. Katarína Jandová, PhD.

E-mail: katajanpobox.sk


prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

E-mail: daniela.jezova@savba.sk


prof. MUDr. Daniela Ostatníková, CSc.

E-mail: daniela.ostatnikovafmed.uniba.sk


PhDr. Kristína Rybárová

E-mail: kristy.rybarovagmail.com


Ing. Irena Ritomská

E-mail: irena_ritomskadalecarnegie.com


Mgr. Jana Štefániková, PhD.

E-mail: stefanikova.jana@gmail.com 


doc., PhDr. Eva Uhrová, PhD.

E-mail: d.uhrovastonline.sk


Mgr. Denisa Zlevská

E-mail: denisa.zlevskactar.sk