Členovia katedry

Kontakty, konzultačné hodiny, CV

Mgr. Filip Ambróz (interný doktorand - prerušené štúdium)

E-mail: filip.ambrozuniba.sk
Konzultačné hodiny: Prerušené štúdium od 1.9.2017 – 31.8.2018
Miestnosť: veža


Mgr. Radoslav Blaho, PhD.

E-mail: radoslav.blahouniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 14:30 – 16:00 hod. (ZS 2017/2018)
Miestnosť: 410


Mgr. Silvia Blahúnková (Mlynčeková) (interná doktorandka)  

E-mail: silvia.mlyncekova@uniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 13:00-14:30 (LS 2017) 
Miestnosť: 410, Laboratórium psychofyziológie


Doc. PhDr. Mária Bratská, PhD.

E-mail: maria.bratskauniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok 14:30 – 16:00 hod. (ZS 2017/2018)
Miestnosť: 409


Doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.

E-mail: igor.brezinauniba.sk
Konzultačné hodiny: Pondelok 13:00 – 15:00 hod. (ZS 2017/2018)
Miestnosť: 400


PhDr. Ivan Brezina, PhD. (úväzok)

E-mail: brezivan@gmail.com  
Konzultačné hodiny: počas ZS (2017/2018) dohodou 
Miestnosť: 406


 PhDr. Vladimír Burčík, PhD.

E-mail: vladimir.burcikuniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 16:00 – 18:00 hod. (ZS 2017/2018)
Miestnosť: 405


Mgr. Viera Cviková, PhD.

E-mail: viera.cvikovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 9:00 – 10:30 hod. (ZS 2017/2018)
Miestnosť: 406a


PhDr. Daniela Čechová, PhD.

E-mail: daniela.cechovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Streda 14:00 – 15:30 hod. (ZS 207/2018)
Miestnosť: 351


Mgr. Diana Demkaninová (interná doktorandka) 

E-mail: diana.demkaninovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 11:30 – 13:00 hod. + Psychodiagnostická knižnica po predchádzajúcej dohode emailom (ZS 2017/2018)
Miestnosť: klub 383


PhDr. Michal Hajdúk, PhD.

E-mail: michal.hajdukuniba.sk
Konzultačné hodiny sa nekonajú - služobne v zahraničí 

Miestnosť: veža


Mgr. Margaréta Hapčová (Kubešová) (interná doktorandka - prerušené štúdium)

E-mail: margareta.hapcovauniba.sk
Konzultačné hodiny: materská dovolenka
Miestnosť: klub 383


PhDr. Gabriela Herényiová, PhD.

E-mail: gabriela.herenyiovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok 14:30 – 16:00 hod. (ZS 2017/2018)
Miestnosť: 407


Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.

E-mail: anton.heretikuniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok 11:00 – 12:30 hod. (ZS 2017/2018)
Miestnosť: 343


Doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.

E-mail: anton.heretik2uniba.sk 
Konzultačné hodiny: Pondelok 09:00-10:30 hod. (ZS 2017/2018)
Miestnosť: 406a


RNDr. Vladimír Chudý, PhD.

E-mail: vladimir.chudyuniba.sk
Konzultačné hodiny: Pondelok 10:50-12:30 hod. (ZS 2017/2018)
Miestnosť: 21


PhDr. Martin Jakubek, PhD.

E-mail: martin.jakubekuniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok 16:00 – 17:30 hod. (ZS 2017/2018)
Miestnosť: klub 384


PhDr. Ľubica Konrádová, PhD.

E-mail: lubica.konradovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Sreda 16:00 – 17:30 hod. (ZS 2017/2018)
Miestnosť: 402


Mgr. Jana Lišková (interná doktorandka)

E-mail: jana.liskova@uniba.sk
Konzultačné hodiny: Streda 09:10-10:40 hod. (ZS 2017/2018)
Miestnosť: veža


PhDr. Katarína Ludrovská, PhD.

E-mail: katarina.ludrovskauniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok 11:00 – 12:30 hod. (ZS 2017/2018)
Miestnosť: veža


Mgr. Barbora Malik (interná doktorandka) 

E-mail: barbora.malik@uniba.sk
Konzultačné hodiny: Piatok 14:05 – 14:45 hod. (ZS 2017/2018)
Miestnosť: klub 383


Mgr. Peter Marman, PhD.

E-mail: peter.marmanuniba.sk
Konzultačné hodiny: Pondelok 09:15-10:45 hod. (ZS 2017/2018)
Miestnosť: 408


PhDr. Róbert Máthé, PhD.

E-mail: robert.matheuniba.sk
Konzultačné hodiny: Streda 19:20 – 20:20 hod. (ZS 2017/2018)
Miestnosť: 408


PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.

E-mail: barbora.mesarosovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Streda 11:00 – 12:30 hod. (ZS 2017/2018)
Miestnosť: veža


Mešinová Katarína

E-mail: katarina.mesinova@uniba.sk
Miestnosť: 400


 Mgr. Jakub Rajčáni (interný doktorand)

E-mail: jakub.rajcaniuniba.sk
Konzultačné hodiny:Piatok 9:00 – 10:30 hod. (ZS 2017/2018)
Miestnosť: 410/laboratórium psychofyziológie


Mgr. Jakub Remiar (interný doktorand)

E-mail: jakub.remiaruniba.sk
Konzultačné hodiny: Streda 16:00 – 17:30 hod. (ZS 2017/2018)
Miestnosť: 409


PhDr. Zita Rijáková, PhD. (úväzok)

E-mail: zita.rijakovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 14:30-16:00 hod. (ZS 2017/2018)
Miestnosť: 351


Doc. PhDr. Eva Rošková, PhD.

E-mail: eva.roskovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Pondelok 14:00-15:30 hod. (ZS 2017/2018)
Miestnosť: 405


PhDr. Kristína Rybárová (úväzok)

E-mail: kristy.rybarova@gmail.com
Konzultačné hodiny: Streda 16:40-17:40 hod. (ZS 2017/2018)
Miestnosť: 406


Mgr. Lucia Sabová (Hubinská), PhD.

E-mail: lucia.sabovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 10:00-11:30 hod. (ZS 2017/2018)
Miestnosť: 407


Doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD.

E-mail: milica.schraggeovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Streda 14:30-16:30 hod. (ZS 2017/2018)
Miestnosť: 357


PhDr. Hana Smitková, PhD.

E-mail: hana.smitkovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 14:15-15:45 hod. (ZS 2017/2018)
Miestnosť: veža


Mgr. Eva Smolejová (interná doktorandka)

E-mail: 
Konzultačné hodiny: Pondelok 12:30-14:00 hod. (ZS 2017/2018)
Miestnosť: veža


Mgr. Petra Soláriková, PhD.

E-mail: petra.solarikovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Piatok 14:30-16:00 hod. (ZS 2017/2018)
Miestnosť: 410/laboratórium psychofyziológie


Mgr. Viktor Svetský

E-mail: viktor.svetsky@uniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok 14:20-15:50 hod. (ZS 2017/2018)
Miestnosť: klub 383


Doc. PhDr. Tatiana Taročková, PhD.

E-mail: tatiana.tarockovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 10:00-12:00 hod. (ZS 2017/2018)
Miestnosť: 404


Mgr. Daniela Turoňová, PhD. (Moskaľová)

E-mail: daniela.moskalovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Streda 11:00 - 13:00 hod. (ZS 2017/2018)
Miestnosť: 408/Laboratórium psychofyziológie


Mgr. Barbora Váryová, PhD.

E-mail: barbora.varyovauniba.sk
Konzultačné hodiny: dlhodobo PN
Miestnosť: 357


PhDr. Gabriel Zala, PhD. (úväzok)

E-mail: gabriel.zalauniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 9:45-10:30 hod. (ZS 2017/2018)
Miestnosť: 406

 

Externisti

PhDr. Viera Andreánska, CSc.

E-mail: andreanskafedu.uniba.sk


Mgr. Martin Babík

E-mail: mbabik7gmail.com


PhDr. Lýdia Bátovská

E-mail: batovskaatlas.sk


doc. MUDr. Tatiana Čaplová, CSc.

E-mail: caplovadrcentrum.sk


RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD.

E-mail: natasa.hlavacova@savba.sk


Mgr. Zuzana Horňáková

E-mail: zana.horpobox.sk


MUDr. Ľubomíra Izaková, PhD.

E-mail: luba.izakovanextra.sk


MUDr. Fedor Jagla, CSc.

Email: fedor.jaglasavba.sk


PhDr. Katarína Jandová, PhD.

E-mail: katajanpobox.sk


prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

E-mail: daniela.jezova@savba.sk


prof. MUDr. Daniela Ostatníková, CSc.

E-mail: daniela.ostatnikovafmed.uniba.sk


 

Ing. Irena Ritomská

E-mail: irena_ritomskadalecarnegie.com


Mgr. Denisa Zlevská

E-mail: denisa.zlevskactar.sk