Aktuality

2017

24. – 28. 4. 2017 Zápočtový týždeň pre končiace ročníky 

19. 5. a 20. 5. 2017 Pregraduálny kurz

29. – 30. 5. 2017 (od 10.00 hod.) Štátne záverečné skúšky – bakalári 

5. – 6. 6. 2017 (od 9.00 hod.) Štátne záverečné skúšky – magistri