Čiastková knižnica

Vo fonde čiastkovej knižnice katedry sa nachádza cca. desaťtisíc zväzkov odbornej a vedeckej literatúry predovšetkým v maďarskom jazyku.

Čiastková knižnica je určená pre pedagógov a študentov Katedry maďarského jazyka a literatúry. Výpožičná doba je 1 mesiac.

 

Výpožičné hodiny knižnice:

Pondelok:      10.00 - 12.00

Utorok:         13.00 - 15.00

Streda:            9.00 - 11.00

Piatok:          11.00 - 13.00