Čiastková knižnica

Vo fonde čiastkovej knižnice katedry sa nachádza cca. desaťtisíc zväzkov odbornej a vedeckej literatúry predovšetkým v maďarskom jazyku.

Čiastková knižnica je určená pre pedagógov a študentov Katedry maďarského jazyka a literatúry. Výpožičná doba je 1 mesiac.

 

Výpožičné hodiny knižnice:

Pondelok:       9.00 - 11.00

Utorok:        13.00 - 15.00

Streda:         12.30 - 14.30

Štvrtok:        12.20 - 14.20