Katedra etnológie a muzeológie

Etnológia a kultúrna antropológia

www.etnologiauk.sk

facebook odboru

k prijímačkám:

profil odboru na fakultnej stránke

 Muzeológia a kultúrne dedičstvo

www.muzeologia.sk

facebook odboru

k prijímačkám:

profil odboru na fakultnej stránke


Pripravujeme medziodborové štúdium v týchto nových študijných programoch:

etnológia - muzeológia

etnológia - filozofia

etnológia - germanistika

etnológia - história

etnológia - muzikológia

etnológia - religionistika

etnológia - slovanské štúdiá

muzeológia - história

muzeológia - informačné štúdiá

Vyjadrenie akreditačnej komisie (link pdf).