Aktuality

Zo života katedry

Nový špičkový vedecký tím na FiF UK

Akreditačná komisia zverejnila výsledky druhého kola posudzovania špičkových vedeckých tímov pôsobiacich na slovenských vysokých školách, medzi ktoré zaradila aj tím našich archeológov pod vedením prof. Jozefa Bátoru, vedúceho Katedry archeológie FiF UK. Členmi špičkového tímu „Archeológia: moderný výskum na Slovensku“ sú okrem neho aj Dr. Peter Barta, Dr. Tomáš König, prof. Eduard Krekovič, Dr. Jana Mellnerová, doc. Michal Slivka a Dr. Andrej Vrtel.

Viac informácií nájdete tu.


Odborná exkurzia

Pre všetky ročníky: hodnotenie za účasť na exkurzii v ZS a LS akademického roka 2016/2017 zapisuje vyučujúci, s ktorým ste exkurziu absolvovali. Do indexu si ho dajte zapísať čo najskôr.


Upozornenie k predmetu odborná prax

Vyplnené potvrdenia o absolvovaní praxe na archeologickom terénnom výskume je potrebné odovzdať počas zápočtového týždňa do priečinku v miestnosti č. 326.


Konferencie, výstavy, rôzne...

Perspektívy klasickej archeológie

Milí študenti, 11. a 12. decembra 2017 sa na Ústave pre klasickú archeológiu FF UK v Prahe uskutoční 6. ročník medzinárodnej študentskej konferencie "Perspektívy klasickej archeológie". Viac informácií nájdete tu.


Central European Theoretical Archaeology Group

Dear Colleagues, we cordially invite you to attend the 4th meeting of the Central European Theoretical Archaeology Group (CE-TAG).

Conference date: 16th-17th of October, 2017

Conference venue: Institute for Oriental and European Archaeology (OREA), Austrian Academy of Sciences, Hollandstraße 11–13, 1020 Vienna, Austria

Please see the attachment for more information.


Otázky neolitu a eneolitu 2017

Vážení kolegovia, pozývame Vás na ďalší ročník konferencie "Otázky neolitu a eneolitu", ktorá sa bude konať v dňoch 25.-27.9.2017 v meste Bělecký Mlýn pri Prostějove. Môžete sa prihlásiť s referátmi v rámci tematických blokov alebo s posterom, prípadne bez príspevku do 15.7.2017. Ďalšie informácie o konferencii nájdete tu


Staršia doba bronzová v strednej Európe

Vážení kolegovia, pozývame Vás na 25. ročník medzinárodnej konferencie "Staršia doba bronzová v strednej Európe" (pravidelne konaná ako "Staršia doba bronzová v Čechách, na Morave a na Slovensku), ktorá sa uskutoční v Mistelbachu (Rakúsko) v dňoch 10.-13.10.2017. Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke. Vyplnenú prihlášku zasielajte do 30.4.2017 na túto adresu.


Kelti v Bratislave

Vážení kolegovia, pozývame vás na výstavu "Kelti v Bratislave", ktorú si môžete pozrieť v čase od 14.12.2016 do 1.10.2017 na Bratislavskom hrade.