Aktuality

Zo života katedry

Prednáška Dr. Mariána Baldoviča

Vážení kolegovia, pozývame vás na prednášku Dr. Mariána Baldoviča z Prírodovedeckej fakulty UK, ktorá sa uskutoční dňa 21.11.2017 o 16:05 v učebni G5. Témou prednášky bude "DNA analýza v archeológii". Prednáška je pre študentov kurzu "Výberový seminár z praveku a doby rímskej (A-boAE-036)" povinná. Všetci ostatní ste srdečne vítaní.


Prednáška doc. Petra C. Ramsla

Vážení kolegovia, pozývame vás na prednášku doc. Petra C. Ramsla z Rakúska, ktorá sa uskutoční dňa 29. 11. 2017 o 14:20-15:50 v miestnosti G328. Prednášať bude na tému "Diversity of identities in the Iron Age".


Prednáška Prof. Dr. Františka Gabriela

Vážení kolegovia, pozývame vás na prednášku Prof. Dr. Františka Gabriela, vedúceho Katedry archeológie ZU v Plzni, ktorá sa uskutoční 23. 11. 2017 v čase 9:00-10:30 v učebni G5. Témou prednášky je "Vývoj českých hradov". 


Prednáška doc. Z. Molnára

Vážení kolegovia, pozývame vás na prednášku doc. Z. Molnára z Univertizy Kluž (Rumunsko), ktorá sa uskutoční dňa 22. 11. 2017 o 10:50 v učebni G328. Témou prednášky je "Burial and social system and interregional cultural contacts of Middle Bronze Age communities in northwestern Romania". Prednáška je povinná pre študentov 4. ročníka. 


Odborná exkurzia

Pre všetky ročníky: hodnotenie za účasť na exkurzii v ZS a LS akademického roka 2016/2017 zapisuje vyučujúci, s ktorým ste exkurziu absolvovali. Do indexu si ho dajte zapísať čo najskôr.


Upozornenie k predmetu odborná prax

Vyplnené potvrdenia o absolvovaní praxe na archeologickom terénnom výskume je potrebné odovzdať počas zápočtového týždňa do priečinku v miestnosti č. 326.


Konferencie, výstavy, rôzne...

Perspektívy klasickej archeológie

Milí študenti, 11. a 12. decembra 2017 sa na Ústave pre klasickú archeológiu FF UK v Prahe uskutoční 6. ročník medzinárodnej študentskej konferencie "Perspektívy klasickej archeológie". Viac informácií nájdete tu.